דלג לתוכן העמוד דלג לחיפוש באתר דלג לתפריט האתר

לפרסום חייגו: 03-9290020

פרשת השבוע בפתח תקווה

פרשת השבוע

פרשת בא

"ויהי בחצי הלילה וה הכה כל בכור בארץ מצריך מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה". מכת בכורות התחילה הבכור פרעה שהיה עתיד לישב על כסאו ועד בכור השבי, שהיו בני מלכים שפרעה היה לוקח אותם בשביה והחזיר אותם בבית האסורים . גם הם מתו .

פורסם בתאריך:


בגלל ששמחו בגלות ישראל . כי אע"פ שמטבע העבדים להוקיר איש חבריו הנמצאים במקום אחד , אבל מאחר שישראל היו נבדלים משאר האומות ולא רצו להתחבר עמהם לכן היו מתועבים בעיניהם . עד כי כך שהיו שואלים אותם האם אתם רוצים לצאת מעבדות אם בנ"י יצאו . היו עונים מוטב לנו להישאר בעבדות ולא ייגאלו בנ"י . ומשה ואהרון היו שומעים את כל אותם הדברים ולא היו זזים ממקומם ולא היו עונים לו. אע"פ שבכיותיו של פרעה היה במרירות רבה . ודעו כי אפילו בשעה זו שהיה נכנע לא הניח פרעה את רשעותו , כי כשתתבונן בדבריו תראה שאמר : ולכן עבדו את ה" כדברכם . ובזה היו הבריות טונות , כי היו סבורים כי מעכשיו מסכים פרעה לשלוח אותם לחלוטין . אבל הוא אמר ולכו עבדו את ה' כדברכם היינו כפי שאמרתם בתחילה שתלכו רק דרך שלושה ימים ותזבחו לה' וכוונתו היתה שישובו עוד הפעם לפה . באותה שעה התקבצו המצרים והיו רוצים להרוג את פרעה . ובנ"י היו רואים אותו בצערו  .ופרעה היה הולך ומתחנן בפני גבורי ארמונו שילכו אתו לחפש את משה ואהרון כדי להאיץ בהם שישלחו את בנ"י מארצו, עכשיו בלילה הזה . ובראותם כי אף שמשה אמר להם כי רק הבכורות ימותו, והנה עכשיו מתים כמה וכמה אנשים בתוך בית א'. משמע שהגזרה אינה על הבכורות בלבד . כי המצרים לא ידעו כי נשותיהם היו מזנות ולכל אחת היה בכור מאב אחר . ולא היו יכולים לומר שמשה היה בדאי ח"ו , כי משה אמר ומת כל בכור וזה לא אומר שמי שאינו בכור לא ימות . אלא אמר גם אלו וגם אלו ימותו אבל הבכורות כולם ימותו , ולא ישאר אחד . ובאותו לילה היו שלושה מיני מיתות : הראשונה היתה המלחמה שלחמו הבכורות עצמם עם פרעה . כי בשעה שמשה התרה ואמר ומת כל בכור בארץ מצרים הזדיינו הבכורות והרגו הרבה מן המצריים על שלא רצו לשלוח את בנ"י ובאותו לילה נהרגו שישים רבוא של המצריים. השניה היה בחצות כשמת כל בכור בארץ מצרים . ו השלישית בשעה שמת בכור פרעה וכמה מבני ביתו. לקח פרעה כלי זיין והרג את כל גדולי מלכותו על שיעצו לו לעשות לבני ישראל זה שעשה להם . ובא פרעה ובנו ונפל לרגליו של משה והתחנן בפניו שילכו הוא וכל ישראל ויעשו מה שהם רוצים .אמר לו משה : האם אתה רואה עכשיו כיצד נתקיימו דברי שאמרתי שאתה תבוא ותשתחוה לי. וכיצד נתקיימו דברי שאמרתי לא אוסיף  לראות את פניך , כי עכשיו אין אתה עוד בארמונך . וכששמע פרעה כך היה משתחוה לפני משה בשניה והתחנן כי יקום ויצא עם ישראל ממצרים ,ולא יתעכבו . ענה לו משה ואמר : אנו מצווים ועומדים מאלוהינו שלא נצא איש מפתח ביתו עד בוקר . האם גנבים שאנו צריכים לצאת מן העיר באמצע הלילה , כמו שהיינו בורחים. אלא אנו צריכים לצאת מכאן לאור היום לעיני כל מצרים שיראו  גדולתנו ואחרי שהיינו בארצך כל כך הרבה שניםממה הבהלה הזאת עכשיו , כי בודאי יש הבדל אם נצא עכשיו או למחר . אמרה בתיה בת פרעה למשה: האם זהו הגמול הטוב שאתה גומל לי על שגדלתיך כבן , ועכשיו אנו מקבלים ממך רעות כאלה . ענה לה משה : האם בכל המכות ששלח ה' על המצרים , סבלת מזה משהו ? ענתה בת פרעה : לא. אמר משה : גם במכה זו אע"פ שבכורה את לא תסבלי מזה . אמרה בתיה : ומה יש לי מזה ? והרי בתוך הארמון מתים כל הבכורות ואף אחי וקרובי כי כולם בינהם מוטלים מתים לפניהם . אמר משה : אין את צודקת , כי בשעה שהתריתי בפרעה שישלחו את בנ"י והוא ואנשיו הכבידו את ליבם ולא רצו לשלחם , הרי בדין הם נענשים כי אסור לשום אדם לעבור על צווי ה' אלהי . ואז השתחוה לפניו פרעה בשניה והתחנן שלא ימות כי הוא בכור אמר לו משה: אל תתיירא  שכן אע"פ שאתה בכור לא תמות , כי רצונו של הקב"ה להשאיר אותך בחיים כדי שתדע את גדולתו וכוחו  של הקב"ה שהוא פטרון העולם והכל בידו. 

פרשת בא - פרשת השבוע בפתח תקווה

נכתב על ידי

שימי מלחי

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: