דלג לתוכן העמוד דלג לחיפוש באתר דלג לתפריט האתר

לפרסום חייגו: 03-9290020

איכות הסביבה וחזות העיר בפתח תקווה

מבט חודרני אל איכות הסביבה המשפיע על אכות חיינו: חזות העיר. מפגעים ועוד

המשרד להגנת הסביבה שלל את הרישיון ל-2 קבלנים שביצעו עבודות לפירוק אסבסט במפעל קניאל וברח' גיסין בפ"ת

לפי המשרד להגנת הסביבה, 2 הקבלנים אלי דגן והראל סויסה הוזמנו לועדת משמעת בגין הפרות שביצעו בעבודות שביצעו במפעל קניאל ובבית האריזה הישן בפינת הרחובות גיסין ופינסקר.

פורסם בתאריך:


היום (ראשון) המשרד להגנת הסביבה הודיע על התליית רישיונות (שלילת רישיון לתקופה מוגבלת) לשישה עוסקי אסבסט, נזיפות לשבעה והתראה לעוסק אחד. בין שבעת העוסקים באסבסט שנשללו להם הרישיון, אלי דגן והראל סויסה היו הקבלנים בעבודות בפתח תקווה.

התליה היא כאמור שלילת רישיון לתקופה מוגבלת, סעיף 32(א) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, קובע כי המנהל רשאי להתלות רישיונו של עוסק באסבסט לתקופה שלא תעלה על שנה.

מסתבר כי העוסקים באסבסט ב-2 אתרים ברחוב גיסין – במתחם קניאל ובגיסין פינת פינסקר, באפריל ומאי 2019. הוזמנו לועדת המשמעת, בגין הפרות שביצעו.

כזכור, בתאריך 06/04/2019 דיווחנו על התחלת עבודות פירוק אסבסט במפעל קניאל ובתאריך   דיווחנו על עבודות פירוק אסבסט בבית האריזה הישן ברחוב גיסין פינת רחוב פינסקר.

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בהחלטות ועדת המשמעת לעוסקים באסבסט, הפועלת מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, הותלו באחרונה רישיונות ונרשמו נזיפות ל-14 עוסקים מורשים לאסבסט, אשר פעלו בחוסר מקצועיות וברשלנות וסיכנו בעבודתם את הציבור.

המשרד להגנת הסביבה נותן רישיונות לעוסקים באסבסט לפי חוק, בכפוף לעמידה בחובות ובתנאים המפורטים ברישיונות ובחוק. בפעולות פיקוח בשטח שביצעו מפקחי המשרד ויחידות סביבתיות בתקופה האחרונה התגלו הפרות חמורות של החוק ותנאי הרישיון, שבגינן הוזמנו העוסקים לשימוע בפני הוועדה.

הוועדה שמעה את טיעוני העוסקים וקבעה, כי פעלו בניגוד לתנאי רישיונם ובחוסר מקצועיות במסגרת עבודתם כעוסקים באסבסט. לפניכם פירוט ההפרות וההחלטות בעניינם של חלק מהעוסקים:

רישיונו של עוסק באסבסט הותלה לתקופה של 3 חודשים: זאת, בשל הפרת שורה ארוכה של תנאים במספר עבודות שביצע (בפתח תקוה וברחובות), ומסירת מידע מטעה לממונה. כמו-כן, הוועדה ראתה בחומרה את העובדה שהעוסק מעסיק דרך קבע, על פי הצהרתו, קבלני משנה בביצוע עבודות אסבסט, וזאת בניגוד להוראות החוק. סיום ההתליה וחידוש רישיונו של העוסק מותנה במעבר בהצלחה של מבחן מקצועי.

רישיונו של עוסק באסבסט הותלה לחודש: זאת, בשל הפרת הוראות החוק ותנאי ההיתר בעבודתו באסבסט וביצוע עבודה ללא היתר בפתח תקווה והסתרת מידע מהממונה. נוכח הודעתו על הפסקת עיסוקו באסבסט, רישיונו של העוסק מבוטל.

המשרד להגנת הסביבה שלל את רישונם של עוסקים באסבסט בערים נוספות ברחבי הארץ:

1. רישיונו של עוסק באסבסט הותלה ל-12 חודשים: זאת, בשל  פירוק אגרסיבי של גג אסבסט תוך גרירה, שבירה וזריקת לוחות והעלאת אבק לסביבה בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר בעבודה שביצע במבוא חורון. לעוסק ניתנה ההתליה המרבית הקבועה בחוק, מכיוון שחברי הוועדה התרשמו שהוא מזלזל בהוראות הבסיסיות לביצוע העבודה שמטרתן מניעת מפגעי אסבסט ואינו מקבל כל אחריות לליקויים החמורים ולחובתו למנוע הפרות חמורות אלה בעבודות שבאחריותו.

2. רישיונו של עוסק באסבסט הותלה לתקופה של 3 חודשים: זאת, בשל ליקויים במספר עבודות  שביצע (בתל-אביב ובנהריה), אשר גרמו למפגע ונעשו בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.

3. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה לדוגם אסבסט: זאת, בשל הפרת תנאי מתנאי רישיונו בכך שביצע עבודות דיגום אסבסט בניגוד לשיטת הדיגום וגילה רשלנות במסגרת עבודתו כעוסק באסבסט בכך שנתן דוחות דיגום מטעים ושאינם מהימנים. כמו כן, העוסק הפר את הוראות החוק בכך שביצע דיגום כאשר אין בידו רישיון תקף.

4. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה למעבדת דיגום אסבסט ולדוגם אסבסט המועסק על ידה: זאת, בשל ביצוע סקרי אסבסט במשך למעלה מ-5 שנים, מבלי שיש בידם רישיון דוגם אסבסט לפי החוק לעוסק באסבסט.

5. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה לקבלן אסבסט: זאת, בשל הסרת לוחות אסבסט בתל אביב תוך נעיצת דוקרן בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר. העוסק לקח אחריות לטעות ומחויב לתיקונה. 

6. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה לקבלן אסבסט בשל כתיבת דוח באופן לא מקצועי, מגמתי ומטעה, המייצר מצג שווא של מפגע אסבסט במבנה ציבור בטבריה.

צעדים משמעתיים שננקטים כלפי עוסקים מופיעים לטובת הציבור במרשם בעלי הרישיונות העוסקים המפורסם באתר המשרד:

https://www.gov.il/he/departments/guides/find_licensed_asbestos_workers

המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה!

בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא. המשרד מזכיר לציבור, כי כדי לצמצם את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הכרוכות בביצוע עבודת אסבסט, כל עבודה או טיפול במפגע אסבסט יתבצעו על-ידי בעל מקצוע, בעל רישיון בתוקף, המתמחה בסוג העבודה אותה יש לבצע.

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפקח בצורה הדוקה אחר העוסקים באסבסט ומוודא שלא יסכנו את הציבור בפעולותיהם."

המשרד קורא לציבור להזמין שירותים רק מעוסקי אסבסט אשר בידיהם רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמם מופיע ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד  ההתליות והנזיפות נרשמות במרשם העוסקים.

 

המשרד להגנת הסביבה שלל את - איכות הסביבה וחזות העיר בפתח תקווה

נכתב על ידי

אסף פרידור

B.A בממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה. M.A במדיניות ציבורית אוניברסיטת תל אביב. עוסק בקידום נושאי סביבה וקיימות וממשל פתוח: שקיפות, ממשל מקוון ושיתוף הציבור.

asafptnow@gmail.com

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: