דלג לתוכן העמוד דלג לחיפוש באתר דלג לתפריט האתר

לפרסום חייגו: 03-9290020

פרשת השבוע בפתח תקווה

פרשת השבוע

פרשת השבוע משפטים

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנשה- לא תשימון עליו נשך"

פורסם בתאריך:


כאן מאתגר אותנו הכתוב  עם אחת ממצוות עשה שבתורה לפיה נדרש אדם לעשות חסד עם חברו. אם רואה אדם את חברו שרוי בדוחק, ילווה לו מעות. זוהי מצוה שהיא מצוה הגדולה ממצוות הצדקה הניתנת לעניים. עניים, כבר רגילים לבקש צדקה וכבר פסקה הבושה מפניהם ואילו חברו של אדם, שעדין לא בא למידה זו יגווע ברעב ולא מושיט יד לבקש צדקה. לא הוא ולא כל אלה אשר נפלו ממרום נכסיהם אל בירא עמקיתא.  בשל כך, ציוותה התורה לסייע בידי החבר, להלוות לו מעות לפני שמגיע לידי כך – אל תחתית הבאר. צריך אדם לדעת שהוא יכול לגרום להחייאת אחיו שלא יתמוטט לגמרי בזה שמלווה לו מעות שיוכל לעשות איזה עסק להתקיים בו ולא יצטרך לפשוט ידו לצדקה. לכן הזהירה אותנו התורה שחובתנו לתמוך באח לפני שיתמוטט. לאחר מכן יצטרך האח לעמול הרבה עד שיוכל להרים ראשו הן מהבחינה הנפשית והן מהבחינה הכלכלית. הקב"ה חפץ שננהג לפי מדת החסד והרחמים ובזה נהיה ראויים לקבל טובה.

אם הבריות מרחמים אלו על אלו הם ראויים גם לרחמים מן השמים והקב"ה שולח ברכה והצלחה במעשה ידיהם. אבל ח"ו אם אינם מרחמים זה על זה הכלל הוא שלא מרחמים עליהם, ונמצא שההפסד שלהם הוא. את העני הזה יעזור הקב"ה ממקום אחר, שכן הרבה פתחים למקום, שיכול להושיע לכל אחד בידו הפתוחה והרחבה .

זה שמונע עצמו מלעזור לחברו העני , מאבד חלקו בידיים, כיון שהיה יכול להיות שלוחו של הקב"ה, ולהחיות את חברו ולזכות במצווה גדולה מאוד. כבר אמרנו שגמ"ח גדולה יותר מהצדקה ואם באה מצוה זו לידו ולא קיימה, אין הפסד גדול מזה.

ולבסוף, דעו שאין אדם בטוח באושרו. כבר ראינו הרבה עשירים שירדו מנכסיהם והגיעו לידי כך שהצטרכו את הבריות. לדאבונינו, העניות מגיעה במפתיע ואיש אינו יודע כיצד באה. העולם הזה  הוא גלגל ואם אתה אינך נזקק עלול בנך או נכדך להיות נזקק לבריות. נמצא שהחסד זה שאתה עושה לחברך לעצמך אתה עושה.

ובזה יצילך השם שלא תבוא לידי כך.

פרשת השבוע משפטים - פרשת השבוע בפתח תקווה

נכתב על ידי

שימי מלחי

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: