דלג לתוכן העמוד דלג לחיפוש באתר דלג לתפריט האתר

לפרסום חייגו: 03-9290020

פרשת השבוע בפתח תקווה

פרשת השבוע

טענת "ליסטים אתם" שייכת רק אצל אומות העולם

"בראשית ברא אלקים" (א,א)

פורסם בתאריך:


אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החדש הזה לכם", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" (תהלים קיא, ו), שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעת גוים! הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (רש"י).

יש להבין, אם זו הסיבה להתחלה מבראשית, לשם מה היה צריך את כל חומש בראשית, די היה בפרשת בריאת העולם, ממנה רואים שהארץ כולה של הקב"ה היא.

עוד יש לדקדק, מדוע דווקא אומות העולם שואלים זאת, ולמה בעצמנו לא קשה קושיא זו?

ונראה בזה, כי הנה ידוע שהפילוסופים הקדמונים, כאריסטו וחבריו, לא כפרו במציאות הקב"ה, כפירתם הייתה רק בחידוש העולם, הם לא האמינו שהקב"ה ברא יש מאין אלא יש מיש, וסברו שהייתה מציאות של חומר קדמון שעל ידו ברא הקב"ה את העולם, עפרא לפומייהו.

וכבר כתב הרמב"ם, שאריסטו הגיע לכל מה שיכול אדם בשכלו להגיע, והיינו, שהשכל האנושי אינו משיג ענין כזה שיכולה להיות בריאה יש מאין, ורק אמונת ישראל היא שהקב"ה חידש את כל הבריאה, יסוד זה מרוכז במילה "בראשית", דהיינו, שהייתה התחלה לעולם.

והנה ישנה כפירה נוספת אצל אומות העולם, והיא, הכפירה בהשגחת השי"ת על בריותיו, טוענים הם שאף שהקב"ה ברא את העולם, מ"מ עזב אותו אח"כ להנהגת עצמו ואין הוא משגיח על כל פרט ופרט.

הכפירה בהשגחה שייכת רק כאשר כופרים בחידוש בעולם, שכן, אם הקב"ה חידש את כל הבריאה יש מאין, בהכרח שגם קיום הבריאה בכל רגע ורגע הוא ע"י הקב"ה, שהרי בלי הקב"ה אין שום מציאות לכל הבריאה, וממילא ודאי שהקב"ה משגיח על הכל, וכל המעשים נעשים בעולם רק מכוחו ועל ידו, רק מי שכופר בחידוש העולם יכול לומר שהבריאה בעצם מנותקת מהקב"ה.

והנה טענת "ליסטים אתם" שייכת רק אצל מי שכופר בהשגחה, כי אם השי"ת הוא המשגיח על פרטי העניינים, הרי שגם מה שישראל קבלו את ארץ ישראל, מעשה ה' הוא, ומה שייך לבוא ולטעון "לסטים אתם", ורק זה שכופר בהשגחה וחושב שהכל נעשה בלי התערבותו יתברך, יכול לטעון טענה זו.

לכן, דווקא אומות העולם הכופרים בחידוש העולם, הם טוענים טענת "לסטים אתם", אבל לנו המאמינים בחידוש העולם אין שום קושיא, כי ודאי הקב"ה נתנה לנו.

ותוכן התשובה לאומות העולם הוא, שמראים להם בחוש שיש השגחה, וזה התוכן של ספר בראשית שהוא מלא השגחה פרטית בכל עניין ועניין של מעשי האבות, להורות שהקב"ה משגיח על כל פרט ופרט, וממילא נפקעת טענת ה"לסטים אתם".

בימים אלו שחברו אומות העולם להכריז מעל כל במה כי אין לנו לעם ישראל חלק ונחלה בירושלים עיר הקודש והמקדש, והנהגת המדינה שוברת את הראש איך לסכל החלטות מעין אלו, לו חכמו ישכילו זאת,  שקודם כל עליהם עצמם להיות משוכנעים בתוך תוכם ולחדד נקודות אלו שיש מנהיג לבירה, ושיש בעל הבית לעולם ובצירוף כל ההשלכות המתבקשות ומחייבות מעצם הכרה זו, אם אכן יתנו דעתם על כך, ללא ספק ייקל עליהם לשכנע את הצריכים להשתכנע באמיתות דברי תורתנו הקדושה והבטחותיו של הקב"ה לעמו הנבחר, ורק לאחר שהם/אנו נהיה משוכנעים בכך נוכל לשכנע בכך את הסובבים אותנו.

בברכת שבת שלום וחורף בריא

 

 

 

טענת "ליסטים אתם" שייכת רק - פרשת השבוע בפתח תקווה

נכתב על ידי

הרב צוריאל קריספל

בוגר ישיבה גבוהה ובית המדרש לרבנים ודיינים "יחווה דעת" בירושלים, בראשות של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הרב צוריאל שירת כלוחם בגולני ולחם במלחמת של"ג הראשונה. הקים מערך של בתי ספר ברחבי הארץ והיה מנהל בית -הספר "אוצר החיים" בבאר שבע. לימים כיהן כעוזרו של שר הבינוי והשיכון ומונה ליו"ר מנהלת.ההקמה של העיר אלעד. בשנת.95 מונה ליו"ר המועצה הממונה ואף כיהן כ-10 שנים כראש העיר הראשון הנבחר. כיום לאחר שנקרא שוב לדגל הוא מכהן כסגן ראש עיר באלעד.

ptnow10@gmail.com

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: