החל מחודש ספטמבר, כפי שדיווחנו, תושבים משכונת נווה גן מנהלים מאבק עיקש שכולל אמצעים מגוונים' בסיוע של חברת המועצה ענת זנזורי, במטרה לדאוג לכך שהגשר שיוקם ברחוב גיסין, יפגע כמה שפחות בריאות ירוקות וכדי למנוע כריתת עצי דקל.

ראש העירייה רמי גרינברג הבטיח לתושבים לעשות את כל המאמצים שלא יכרתו עצים, אך בפועל דאג לקבל רישיון כריתה של 4 דקלים ואינו מחדש את ההשקייה שמשום מה הופסקה ע"י העירייה עד היום.

"פ"ת עכשיו" מלווים את המאבק מתחילתו וכעת אנו מעדכנים על תפנית חשובה.

ד"ר ארז ברקאי, היערן הראשי של משרד החקלאות שלח היום (ראשון) מכתב לעיריית פ"ת ולחברי מטה המאבק שבו הוא מורה לעירייה לשמור על העצים ומודיע על ביטול רישיון הכריתה.

מכתב זה מגיע בתגובה לפנייה של חברי מטה המאבק נגד כריתת העצים ושינוי זוית ירידת הרמפה על מנת שלא תפריע לבניינים הסמוכים, כפי שגרינברג  הבטיח  לתושבים בפגישתם האחרונה בלשכתו, הבטיח לבדוק ולעדכן אותם תוך שבועיים. חלפו שבועיים, אך תושבי השכונה המשיכו לפעול ביתר שאת וללא פשרות ופנו בין היתר ליערן הראשי והאחרון כאמור נעתר לבקשתם והודיע במפורש – לא לכרות את העצים.

בהחלטתו של פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות נכתב:

"אגף יער ואילנות במשרד החקלאות קיבל לידיו השגה בגין מתן רישיון כריתה לארבעה עצי דקל מצוי הנטועים בשטח ציבורי פתוח, ברחוב גיסין בפתח תקוה. במקום מתוכנן פרויקט להקמת גשר הולכי רגל מעל רחוב גיסין, כאשר שני קצוות הגשר ממוקמים בשטח ציבורי פתוח. בתחום גבולות ההיתר נסקרו 45 עצים בוגרים,  מרחוקים מאוד מתחום העבודות. ע"פ סקר העצים, 41 עצים מיועדים לשימור ו-  4 מיועדים לכריתה.


פקיד היערות העירוני בחן את בקשת הכריתה, אישר אותה והנפיק בתאריך  3/11/21 את רישיון כריתה מס' 2057-53... במהלך תקופת הפרסום, ובטרם נכנס הרישיון לתוקף, הוגשה השגה בתאריך 21.11.17 כנגד רישיון הכריתה. עם קבלת מכתב ההשגה, הוקפא רישיון הכריתה, וזאת עד למתן החלטה זו.

בהשגה על התכנית שהוגשה ליערן נכתב:
1 .ראש העיר הבטיח כי ייכרתו שני עצים בלבד, ולא ארבעה כפי שרשום ברישיון הכריתה.

2 .יש לבחון את העתקת העצים ולא את כריתתם של עצים גדולים בני 30 שנים.

מנגד, העלו גורמי העירייה את הטיעונים הבאים:

1 .במקביל למדרכה הקיימת בוצע הטמנה של כבל מתח גבוה ע"י חברת חשמל .

2 .בניית הגשר נועדה לבצע דרך רציפה וקצרה ביותר לשבילים הקיימים בתוך השכונה ובאופן הנגיש ביותר.

3. העלייה לגשר תוכננה באופן שהוא מגיע כמה שיותר מהר לקרקע בכדי שיהיה יותר שטח שצ"פ ופחות שטח בנוי.


לבסוף כאמור החליט היערן לדחות את טענות העירייה ולהורות על שמירת העצים כפי שכתב בסיום המכתב:
 

"לאחר שבחנתי את התכנית, סקר העצים, ההשגה, כלל המסמכים המפורטים לעיל, אני מקבל את ההשגה ומורה על שימורם של העצים, כל זאת מהטעמים הבאים:

1 .העצים נטועים בשצ"פ. כלל יסוד עבור פקיד היערות הוא כי אין לאשר כריתת עצים בשצ"פ, אלא אם העצים מנוונים/מתים.

2 .מדובר בשצ"פ איכותי וכי בכל אמות המידה של ערכי פקיד היערות לא יתכן כי יתבצעו כריתות  בתחום שצ"פ. על כן יש להתאים את כל תכנון השצ"פ והגשר ע"פ מיקומם של העצים. ככלל,  פיתוח של שצ"פ צריך להביא בחשבון את מכלול העצים הקיימים בתוכו, ולצמצם למינימום את

כריתת העצים.

3 .אני סבור כי ניתן לתכנן אחרת את בצורה שלא תביא לכריתתם של עצים כלל בתחום השצ"פ. כך למשל הסטה לכיוון מערב של הגשר, לאחר חצייתו צפונה על רחוב גיסין, לא תצריך כריתת  עצים.

4 .אני דוחה את הטענה של גורמי העירייה כי מיקום הטמנתו של כבל החשמל מונע את הסטת הגשר לכיוון מערב. במרחב שבין כבלי החשמל לשדרת הדקלים הקיימת יש מקום רב לתמרון  והנחתו של הגשר במקום.

5 .ניתן כמובן גם לשקול תנוחה נוספת של יצירת זווית נוספת ברמפה, אשר תאפשר שימורם של  עצים אלו.

6 .לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את ההשגה, ומורה על שימורם של העצים וביטולו של רישיון  הכריתה."