תושבת העיר הלכה ברחובות העיר וכשהגיעה לרחוב כצנלסון נתקלה במחזה לא שגרתי.
שיחים מעוצבים כבני אדם שעוטים מסיכות.
נכון לשעה זו לא ידועה זהות התושב שדאג "לבריאותם" של השיחים.