המשרד להגנת הסביבה מעדכן, כי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד שורר בשעות אלה ברוב חלקי הארץ. זיהום האוויר הגבוה נובע כתוצאה מהסעת אבק מצפון אפריקה לישראל.

זיהום אוויר זה צפוי להתרחש במשך כל היום ועד הלילה, בעקבות ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים באוויר.

המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות בכל הארץ - בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. גם לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ. בכל מקרה, יש לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות הנוגעות להתפשטות נגיף קורונה.

ניתן לצפות בזמן אמת בתוצאות תחנות הניטור באפליקציה "אוויר בסביבה" של המשרד להגנת הסביבה וכן באתר האינטרנט: https://svivaaqm.net/. המשרד יעדכן בהמשך במידת הצורך.