החברה לפיתוח פ"ת תוציא בזמן הקרוב מכרז פומבי להתקנת גגות סולאריים על גגות של מבנים ציבוריים, מתנסים ומגרשי ספורט ברחבי העיר.  
 

באמצעות מכרז זה  מצטרפת עיריית פתח תקווה לעיריות מובילות בעולם ובארץ  המייצרות חשמל ירוק בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שנמצאה כחלופה הטובה ביותר לייצור חשמל.  התקנת הגגות הסולאריים תביא לחסכון באנרגיה וניצול מיטבי של אנרגיה נקייה וירוקה. 
הגגות נבחרו לאחר שבוצע סקר גגות ונבחרו המיקומים הטובים ביותר בעלי ניצולת שמש מקסימלית.

 

בשלב הראשון יותקנו הגגות הסולאריים על 12 גגות ציבוריים ביניהם גג מבנה העירייה ברח בעלייה השנייה.

אתמול בישיבת המועצה המוןעצה אישרה  שתי בקשות בנושא: לאישור החוזה בין העירייה לבין החברה לפיתוח פתח תקווה למטרת התקנה והפעלת מערכות סולאריות וולטאיות ולנטילת אשראי למימון הפרויקט.