הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים המסכמים את שנת 2019 בנושא הכמות המבוקשת של דירות חדשות. לפי הנתונים ישנה עליה בכמות הדירות המבוקשות (למכירה ושאינן למכירה).

בשנת 2019 נמכרו 562 דירות חדשות בפתח תקווה.

לשם השוואה, בראש רשימת היישובים שבהם נמכרו 500 דירות ומעלה בשנת 2019 נמצאת רמת גן שבה נמכרו 1,583 דירות, בתל אביב – 1,323, בירושלים – 1,293 בראש העין ובראשון לציון – 990.

בשנת 2019 קרוב למחצית -46.7% מהדירות המבוקשות היו במחוזות מרכז ותל אביב - 12,516 במרכז ו-10,980 בתל אביב.  

סך הכל מכירת דירות חדשות זינקה בשנת 2019 ב-41% לעומת 2018. נמכרו 32,456 דירות ביחס ל-22,892 דירות בשנה הקודמת.