במסגרת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" המעודדת יזמות בקרב בני הנוער, הובילו תלמידות ברנר אווה סריקוב ושיר קרקו יחד עם שני תלמוד רכזת המעורבות את היוזמה "לתת תודה" של ארגון לתת.

במסגרת המיזם אספו תלמידי כיתה י"ב 7 מתיכון ברנר במשך חודשיים בקבוקים למחזור וארגנו 'סל מחזור' בשכבתם. מהפיקדון שהרוויחו על הבקבוקים, לצד העלאת המודעות לנושא המחזור, רכשו התלמידים שי ללנה המנקה של בית הספר והכינו לה ברכה בשפה הרוסית. לנה שמחה והתרגשה מאוד על הכרת התודה ובירכה את התלמידים.

אתי רביאן מפקחת רשותית מנהל חברה ונוער ציינה כי עשייתם המבורכת של התלמידים והתגייסותם אינה מובנית מאליה וכי העשייה החברתית המשמעותית שרואה את האנשים "השקופים" הינה אבן דרך ויסוד למודעות חברתית אקטיביסטית אליה אנו מכוונים בחינוך הדור הצעיר . ראש העיר רמי גרינברג בירך על המיזם ואמר כי פעילותם של בני הנוער למען הקהילה והחשיבה על הזולת מרגשת וראויה להערכה.