בין מקבלות המלגות- 8 סטודנטיות במרחב פ"ת, שזכו במענק של 2000 ₪ כל אחת.

יו"ר נעמת במרחב פ"ת, ראש העין ואריאל, זהבה מנצור, שהמליצה על מקבלות המענק באמצעות ועדה שמונתה לכך, מסרה כי טקס חלוקת המלגות לסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה מתקיים מדי שנה, במימון תורמים מארצות הברית וקנדה.

בטקס חלוקת המלגות נשאו דברי ברכה יו"ר נעמת הארצית, גליה וולך, וחברות ועדת המלגות.

בתצלום: זהבה מנצור (במרכז) עם שתי סטודנטיות שזכו במענק