גיא סמט מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה שיגר היום (חמישי) מכתב חריף לראש עיריית פתח תקווה עו"ד רמי גרינברג.

סמט שלח את המכתב לאחר שנודע לסמט כי בכוונת גרינברג לקיים הפגנה מול ביתו של מנהל מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה גדעון מזור.
גורמים במשרד להגנת הסביבה הופתעו מהפניית אצבע מאשימה בוטה כל כך כלפי המשרד להגנת הסביבה.

גורם במשרד מסר ל"פ"ת עכשיו" כי המפעלים החשודים בפליטת חומרים מסוכנים לפי ממצאי הדו"ח שפרסמה עיריית פ"ת הם בתחום אחריותה של הרשות המקומית והיא זו שאמונה על הפיקוח והאכיפה עליהם, מה עוד שלפי המשרד להגנת הסביבה תחנת הניטור פועלת שלא לפי התקן שלפיו פועל המשרד.

במכתב ששלח מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה לגרינברג נכתב:

"קיבלתי בתמיהה את הידיעה שהעירייה בראשותך מארגנת ומובילה הפגנה  של תושבי פתח תקווה אל מול ביתו של מר גדעון מזור, מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, בנושא זיהום האוויר הקיים לכאורה בשכונת אם המושבות בפתח תקווה.

מר מזור הינו עובד מדינה מסור וותיק, הפועל ע"פ כללי מינהל תקינים. אין בכוונתי לקבל כל ניסיון להפעלת לחצים כלפי הדרג המקצועי במשרד ואני רואה בהפגנה זו, מול ביתו, כחציית קו חמורה, ובוודאי שלא יהיה בה כדי לשנות או להשפיע על עמדתם המקצועית והעניינית של עובדי המחוז.

כידוע לך מתוקף תפקידך, מוקנות לך מלוא הסמכויות על פי כל דין על מנת לטפל במפגעים אשר לטענתך נגרמים באזור התעשייה סגולה. יתרה מכך, החוק מקנה לעירייה סמכויות רחבות אף יותר מאלו המוקנות למשרד להגנת הסביבה מכוח הרשויות המקומיות  (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח  - 2008, וכן מכלל דיני הרשויות המקומיות לרבות חוקי העזר השונים, ואף מכוח דיני התכנון והבנייה  - חוק התכנון והבנייה  - תשכ"ה – 1965 ותקנותיו.

במצב דברים זה, לא נותר אלא לתמוה מדוע אתה מפנה את תושבייך למשרד להגנת הסביבה ונמנע מהפעלת סמכויותיך הישירות. ככל שמצאת שבתחום עיריית פתח תקווה נגרמים אי אילו מפגעים , אבקשך להפעיל את סמכויותייך הרחבות ע"פ דין ולטפל בהם בהתאם לשיקול דעתך. 

כתמיד, הדרג המקצועי במשרד להגנת הסביבה, ימשיך לבצע עבודתו נאמנה באופן ענייני ומקצועי, ללא משוא פנים וללא כניעה ללחצים חיצוניים.

גייא סמט מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 

יצוין כי זו ההפגנה השלישית שמארגנת העירייה ובשתי ההפגנות הקודמות הגיעו כמות מצומצמת יחסית של אנשים. בהפגנה מול מפעל טביב הגיעו פחות מ-30 אנשים שחלקם הגדול הוא פעילי ראש העיר ועובדי העירייה, כך שנראה שעד כה ההפגנות, לא הוכיחו את עצמן כדרך פעולה יעילה במאבק למען פתרון בעיית מטרדי הריח ולמען אוויר נקי.