בחגיגות יום העצמאות השנה, העירייה בשיתוף ועד הסוחרים, החליטו על מחירון מפוקח ואחיד לכל הרוכלים.

בתמורה לכך שהסוחרים יורידו מחירים ויעמדו במחירון שנקבע, תוזיל העירייה את עלויות הדוכנים והרוכלים לעירייה.
כך לפי הודעה של ראש העירייה רמי גרינברג שגם פרסם את המחירון.

בסיום האירוע הסתבר שלא כל הסוחרים הקפידו על התעריפים ונמצאו תושבים אשר שילמו יותר מהמחירון שנקבע.
הפיקוח העירוני הטיל קנסות על בעלי הדוכנים שעברו על הנוהל.
ברם ללא ספק יוזמה זו הביאה להפחתת מחירים ונראה כי גם בעתיד כאשר המידע יגיע לכל התושבים - המחירים יהיו מחירי מחירון מפוקח.