דרמה של ממש התחוללה ב"בית הספר ע"ש משה הס" בפתח תקווה.

על פי טענת הורים ותלמידים, במהלך שבוע שעבר ביקרה מנהלת בית ספר הס גב' מסדה נחמד בכיתה ה' 3 והודיעה לילדי הכיתה שהיא אוסרת עליהם לדבר בשפה הרוסית במהלך שעות הלימודים, הן בכיתה והן בהפסקות. יתירה מכך, התריעה כי תלמיד שיפר את ההוראה יקבל עונש חומר.
הילדים הגיעו לביתם וסיפרו להוריהם שהם חוששים שיקבלו עונש.

 

יצויין כי לפי האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית פ"ת, בבית ספר הס לומדים 319 תלמידים דוברי רוסית.

אחד הילדים ששמע את דברי המנהלת העיז ואמר לה כי מדובר במעשה גזעני, המנהלת בתגובה קראה לו לחדרה והשעתה אותו מבית הספר.
אב לתלמיד בבית ספר הס מספר ל"פ"ת עכשיו" על מה שמתרחש בכיתות בית הספר:
"זה סיפור הזוי, הילד שלי שכח אתמול מילה עברית מהתרגשות, אז הוא פנה לחברו שישב לידו ואמר לו ברוסית שהוא שכח  איך אומרים את המילה ברוסית, הילד שענה לו ברוסית, קיבל השעיה והילד שלי קיבל אזהרה.

הילדים קיבלו אור ירוק להלשין על תלמידים שמדברים ברוסית, אם מישהו מדבר ברוסית הוא יקבל עונש. 4 תלמידים קיבלו עונש כי דיברו ברוסית ."

ההורה כתב מכתב שבו העלה על הכתב מספר מקרים שבהם הילדים נענשו לאחר שדיברו בשפה הרוסית.
עד כה חתמו על המכתב  12 הורים ובכוונתם לשלוח את המכתב לסיגלית יאראק מנהלת חינוך יסודי בעיריית פ"ת ולגורמים נוספים במנהל החינוך בעירייה.

אחד התלמידים בכיתה מספר  " מסדה (המנהלת) נכנסה היום לכיתה היא אמרה שאסור לדבר רוסית כי זה לא חוקי וזה לא יפה וזה מעליב ואפשר לקבל עונשים בגלל זה, ואחרי זה בטעות שכחתי מילה בעברית אז שאלתי את  החבר שלי ברוסית, אז המורה שלחה אותו למנהלת."

היום, (יום שני, לאחר שפנינו לדוברות העירייה), שוחחנו שוב עם התלמיד שסיפר על השינוי שנגרם בכיתה: "המנהלת נכנסה לכיתה ואמרה:

"אנחנו לא נותנים עונשים בגלל שמדברים ברוסית, הילדים השיבו לה: "אבל נתת עונש" המנהלת אמרה: לא, לא מדברים על זה. דיברנו על זה מספיק."תגובת מנהלת ביה"ס הס:

"אין שחר לדברים!!!  אף תלמיד לא הוזמן לשיחה עם המנהלת, אף אחד לא נענש לא ננזף ולא הושעה.

בבית ספר הס נערכה שיחה בכיתה ה' 3 על כללי התנהלות בכיתה. הילדים העלו בין השאר כי מפריע להם שבשיעורים או בהפסקות חלק מהילדים מדברים רוסית והם לא מבינים את השפה.

מנהלת ביה"ס שוחחה עם הכיתה על התחשבות באחר ועל אכפתיות כערך תרבותי, התנהלה שיחה חינוכית, תרבותית ואשר לפיה עלינו לגלות התחשבות ואכפתיות כלפי האחר.

הערת מערכת "פת עכשיו": נוכח העובדה שמנהלת בית הספר חזרה בה וכדי שהמעשה החינוכי לא ייפגם, נמנענו מלהמשיך ולהרחיב את היריעה, אולם אין בכך כדי שלא נעקוב אחר המתרחש בין כתלי בית הספר ונדווח עליו - אם וכאשר נמצא לנכון.