על פי נתונים שמפרסם משרד החינוך, בעיר פתח תקוה מספר המתנדבים בכיתות י"א עומד כיום על 2277 תלמידים ואילו בכיתות י"ב עומד מספר המתנדבים על 2206  תלמידים.

משרד החינוך מקדם מהלך שעוגן במסגרת תכנית חומש שחותרת לטיפוח ולהגברת מעורבותם של התלמידים בחיי החברה הישראלית.

התכנית נועדה לטפח בוגר בעל סל ערכים הנושא בו מסירות, אחריות, עזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי. לצד אלה גם לחזק את זהותו של התלמיד לקהילה, לחברה ולמדינה, כך שייטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

לדברי מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב:

הנחלת ערכים הם נשמת אפה של מערכת החינוך, ולכן המשרד מטפח ומעודד את שילובם של התלמידים בפעילויות של מעורבות חברתית. תכניות התנדבותיות מתחילות מגיל הגן ועד לחטיבה העליונה. ההיקפים מרשימים ואפילו מרגשים. החינוך הבלתי פורמאלי מהווה תשתית חשובה ומשמעותית לערכים אלה, ולכן נמשיך לנצל אותה כדי להעמיד מסגרות נוספות שדרכם  התלמידים ימשיכו לבנות חברה שיש בה תרומה ונתינה.