ראש העירייה הנבחר רמי גרינברג פנה לסיעות הבית היהודי בראשות איציק דיעי, הביצועיסטים בראשות אורי אוהד  וסיעת מצטיינים עם גאנדי בראשות גנאדי בורשבסקי.

גרינברג הציע לראשי הסיעות תקים. בין היתר הציע לבית היהודי את החינוך הממ״ד, האגף לתרבות יהודית, המינהל הכללי ותנועות הנוער וכפי שדיווחנו, הציע גם סגן ראש עיר, אך לא סגן ראש עיר בשכר וסיעת הבית היהודי סירבה להצעה.

ראש העיר הוסיף כי מתוך אחריות ציבורית ושמירה על הקופה הציבורית, הוא ממנה בשלב זה רק שלושה סגנים בשכר, (מתוך  5):
 אוריאל בוסו מסיעת ש"ס, רון כץ מסיעת יש עתיד וצדוק בן משה מסיעת התחדשות
 וזאת מתוך אחריות ציבורית ושמירה על הקופה המצויה כיום בגרעון.