הקלפיות נסגרו, החלה ספירת הקולות.

מרגע פתיחת הקלפיות בשעה 07:00 בבוקר עד לשעה 21:30 הצביעו 50% שהם 97,561 מצביעים, מתוך 193,736 בעלי זכות הצבעה.
עלייה של 9.4% מאחוז ההצבעה בשעה זו בבחירות הקודמות. 

בשעה 19:00 - 39% הצבעה בפתח תקווה

 בשעה 17:30 הצביעו בפתח תקווה 75,091 בוחרים שהם 39% ממספר הבוחרים הרשומים שעומד על 193,736.

בשעה 16:00 - 30% הצבעה בפתח תקווה

 
בשעה 13:00 - 14% הצבעה


לאחר השעה 22:00 בערב כאשר תסתיים ספירת הקולות  לאחר השעה 22:00 לערך, יתפרסמו התוצאות מן הקלפיות באתר האינטרנט העירוני וכאן ב"פ"ת עכשיו" עד השעות המאוחרות של הלילה.

ביום רביעי תתקיים ספירת הצבעות הקלפיות הנגישות וקלפיות החיילים והאסירים. בסיום ספירה זו יתפרסמו תוצאות האמת.

לאחר השעה 22:00 בערב כאשר תסתיים ספירת הקולות  לאחר השעה 22:00 לערך, יתפרסמו התוצאות מן הקלפיות באתר האינטרנט העירוני וכאן ב"פ"ת עכשיו" עד השעות המאוחרות של הלילה.

ביום רביעי תתקיים ספירת הצבעות הקלפיות הנגישות וקלפיות החיילים והאסירים. בסיום ספירה זו יתפרסמו תוצאות האמת.