בעקבות תלונה שנתקבלה מעמותת 'תנו לחיות לחיות' אודות אחזקת כלב המוחזק בתנאים מחפירים, יצא צוות של השירות הווטרינרי יחד עם נציגי השיטור העירוני לביקורת בכתובת המדוברת, במרכז העיר. זאת לאחר מספר פעמים בהם היה ניסיון לדבר עם בעלי הכלבה להיכנס לדירה ולדרוש טיפול נאות לרבות חיסון הכלב כנדרש. יש לציין שבביקור במקום כבר מחוץ לדלת עלה ריח חריף של צחנה.

מאחר והבעלים לא שיתף פעולה, לא הסכים לתת לצוות להיכנס אלא בצו בית משפט, הוציא השרות הוטרינרי בשיתוף הלשכה המשפטית צו כניסה ותפיסה מבית משפט בסיוע השיטור העירוני.

ביום המדובר, הגיעו נציגי השרות הוטרינרי יחד עם השיטור העירוני מצויידים בצו כניסה מבית המשפט. בעל הדירה סירב בתחילה לתת לצוות להיכנס וטען בשיחה טלפונית כי הוא לא נמצא בבית. לאחר דין ודברים וכאשר הוסבר לו שיש בידי הנציגים צו כניסה מבית משפט, הופיע האחרון לאחר שעתיים, כפי שנקבע עימו. מתברר שהנ"ל היה בבית וניסה בינתיים להוציא כמויות אשפה מהדירה.

עם כניסת הצוות לדירה התגלו כמויות גדולות של צואה, שתן ואשפה (כפי שניתן לראות בתמונות). המצב שנגלה היה מזעזע כולל ריח צחנה חריף. המצב הנ"ל הינו בניגוד לחוק ותקנות צער בע"ח.

הכלבה שהיתה בדירה נלקחה לכלביה העירונית בהתאם לצו. בבדיקה עלה כי לכלבה יש שבב שרשום על שם בעלים אחרים, כמו כן, חיסון כלבת אחרון נעשה לפני 3 שנים. השרות הווטרינרי יצור קשר עם הבעלים הרשומים ויעשה כל מאמץ להחזיר את הכלבה לבעליה החוקיים.

הודעה דחופה על תנאי המחיה בדירה נמסרה לאגף שירותים חברתיים ובריאות בעירייה להמשך טיפול.

השירות הווטרינרי ימשיך לדאוג לכלבים ולחתולים ברחבי העיר, גם לאלו המטופלים בבתים.