עו"ד חני צ'רנובילסקי סיימה בימים אלו להרצות קורס אינטנסיבי ופורה בפני סטודנטים הרוצים להיות מתווכים ברימקס עוצמה. בפתח תקווה, למבחני הרישוי של מבחן המתווכים שנערך ביום 6/11/16 באותו היום ניגשו למבחן וכול הסטודנטים של חני עברו וסיימו בהצלחה את המבחן של המתווכים ומתחילים לעבוד, שיהיה בהצלחה!!!!