משרד חקלאות והשרות הוטרינרי הארצי מעדיפים שלא יתבצע מנהג כפרות עם תרנגולים, אלא כפרות בפדיון כסף וזאת למניעת צער בעלי חיים.

עיריית פתח תקוה, השרות הוטרינרי העירוני והמועצה הדתית החליטו שלא יתבצע מנהג כפרות עם שחיטה בתחום העיר.

על מנת שלא לפגוע באלו המבקשים לקיים את מנהג הכפרות עם תרנגולים הוחלט לאשר קיום המנהג ללא שחיטה ובהיתר בלבד.

ההיתר ניתן לשני מקומות אשר נבדקו ואושרו על ידי וטרינר עירוני כמו כן קיבלו מסמך דרישות למניעת צער בעלי חיים {המסמך מצורף}המקומות הם:

מנחם בגין 115:  ההיתר הוא ליום ראשון 09/10/2016  בין השעות 16:00 -  20:30.{ ההיתר מצורף}.

 פרנקפורטר 20:  ההיתר הוא ליום ראשון 09/10/2016  בין השעות 17:00 -  20:00.{ ההיתר מצורף}

למעט מקומות אלו, לא ניתן לקיים את מנהג הכפרות בעיר ותתבצע אכיפת הנושא על ידי וטרינר עירוני ומפקח וטרינר