בית משפט השלום בכפר סבא גזר על עיסה איסר, עוסק בתחום שיפוץ מבנים ועבודות בניין, 15 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע שורת עבירות מס שסכום המחדל הפלילי מהן עומד על 1.5 מיליון ₪. בנוסף, הטיל כבוד השופט אביב שרון על הנאשם קנס כספי בסך 75,000 ₪ ו-7 חודשי מאסר על תנאי. 

מגזר הדין עולה כי איסר, תושב כפר קאסם, הוציא באמצעות העוסק המורשה שלו 15 מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס בסך 3,639,355 ₪ בלי שביצע את העסקאות שלגביהן הוצאו החשבוניות, זאת במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס. סכום המע"מ הגלום בחשבוניות הכוזבות שהוציא עומד על 528,795 ₪. עוד עולה מגזר הדין כי הנאשם ניכה בדיווחיו התקופתיים למע"מ מס תשומות בסך 988,360 ₪, וזאת בהיעדר מסמכים ומבלי שהיו בידיו חשבוניות מס כדין. יצוין כי איסר הורשע על פי הודאתו בעבירות אלו שסכום המחדל הפלילי בגינן עומד על 1,517,155 ₪.

התיק נוהל על ידי עו"ד הדס פרנקו ועו"ד אור הדאיה מהיחידה המשפטית מחוז מרכז, בעקבות תיק חקר שנוהל ע"י  חקירות מע"מ ירושלים.