לאיתמר בן ה- 19, תושב העיר, אדם אינטליגנטי שניחן בכישרון רב, ישנה לקות שקופה, הוא נמצא על הרצף האוטיסטי ולכן הוא בעל תעודת נכה. איתמר מתקשה בהליכה ובעמידה לאורך זמן.

כל בקשתו של איתמר הייתה לשבת על כיסא במתחם הנגיש המיועד לבעלי מוגבלויות לאנשים עם מוגבלויות ולצפות במופעי ערב יום העצמאות בפארק ע"ש אוחיון בעיר.
במתחם הנגיש ישנם כיסאות פלסטיק שמיועדים, הן לאנשים עם מוגבלויות והן עם לאנשים שמבחינה פיזית מתקשים לעמוד לאורך זמן.
איתמר מספר על התשובות שקיבל מצוות ההפקה של העיריה בתגובה לבקשתו.
"זה הזוי בטירוף מה שקרה שם.
התאמת הנגישות הייתה רעה מאד, הייתה חניה לנכים, אבל אמרו לנו להיכנס לצד השני כדי להיכנס.

כשבאנו להיכנס למתחם אמרו לנו שזה רק לבעלי כיסאות גלגלים ולמוזמנים. היו שם אנשים שלא יכלו לשבת, היו שם אנשים עם קביים, היו שם אנשים כמונו, קשה לנו לשבת על הדשא והעיריה כנראה לא הבינה את זה וזה פשוט פגע בי, באחרים ובזכויות שלנו. הגעתי עם דודה שלי שלא מסוגלת לעמוד כל האירוע.

אמרו לנו ללכת הבייתה להביא את הקלנועית ולחזור, זה היה מעליב ביותר. עושים איפה ואיפה לאנשים עם מוגבלויות.

אני לא מסוגל לעמוד כל כך הרבה, או לשבת על הדשא לאורך זמן, אם אני עושה הליכה אז קשה לי כבר ברגליים, בשנים קודמות נתנו לי להיכנס.

הצגת בפניהם תעודת נכה?

כן

אז מה הם השיבו לך?

הם אמרו שזה רק לבעלי כיסא גלגלים והמתחם היה כמעט ריק.
אמרו שאני לא יכול להיכנס ואמרו לי לשבת או לעמוד על הדשא או לעמוד והסברתי שאני לא יכול.

מי אמר לך את זה?

מישהו מההפקה מטעם עירית פ"ת, השומרים קראו לו בקשר והוא אמר לנו שזה רק לבעלי כיסא גלגלים ולאנשים מוזמנים. אחרי זה אמרו לי שזה הוראות משטרה. היו שם וויכוחים.

אמרת להם שאתה על הרצף?

כו

ומה הם אמרו?

אחת משני האנשים שדיברתי איתם פשוט הסתובבה וחזרה לשער.
כל מי שהכניסו הם נכים עם כיסאות גלגלים?
לא, הכניסו גם את המלווים של בעלי המוגבלויות ואנשים כבדי שמיעה.

מה עשיתם בסוף?

בסוף ישבנו באיזה חור, מאחורי הבימה, לא ראינו כלום, אפילו לא נתנו לנו להיראות מהמופעים כמו שצריך וחזרנו מוקדם הבייתה כי לא נהנינו."

מה אומר החוק?

יצויין כי לפי סעיף 19 חוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1980: 

19ב.  אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי.

19ג.   אין מפלים אדם עם מוגבלות ואין פוגעים בזכותו לנגישות, והכל בהתאם להוראות פרק זה.

מכוח סעיף 19 לחוק זה הותקנו תקנות קונקרטיות שקובעות חובה לבצע התאמות לאירועים ועצם ביצוע ההתאמה כאקט מן הפנים אל החוץ ללא יישום לזכאים ספציפיים אינה עמידה בדרישות החוק.

53.    חייב בביצוע התאמות נגישות לאירוע לפי סימן זה, הוא בעל מקום ציבורי או השוכר, לפי העניין, שמתקיים בו אירוע לציבור בלתי מסוים, אשר יש לספק בו התאמות נגישות, ואולם אם מופק האירוע במקום הציבורי בידי מי שאינו הבעלים או השוכר, תחול חובת ביצוע התאמות כאמור על בעל המקום או השוכר, לפי העניין, ועל מפיק האירוע, ביחד ולחוד, בכפוף לתקנות אלה.

התאמות נגישות באירוע

54.    חייב בביצוע התאמות נגישות באירוע בפני קהל בלתי מסוים, יבצע התאמות נגישות אלה:

(1)  יספק מידע על אודות האירוע לבקשת אדם עם מוגבלות, באמצעות התאמות הנגישות כאמור בתקנה 29;


תקנה 13 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) קובעת זכאות לקבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים למספר אוכלוסיות, ובהן ילדים ובוגרים בעלי תעודת נכה הנמצאים על הרצף האוטיסטי.

אנשים עם מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית או אוטיזם, זכאים לקבל שירות ציבורי מבלי להמתין בתור, אם ברשותם תעודת נכה מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון שמציינת את הזכאות.

13. 
   (א)  בלי לגרוע מן האמור בתקנה 9, ניתן שירות ציבורי לפי תור, למעט תור שההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה לגן לאומי או תחנת דלק, יספק האחראי למתן השירות את השירות, בלא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות הזכאי לכך או אדם המלווה אותו, ורשאי האחראי לדרוש מן האדם עם המוגבלות הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו, שהיא אחת מאלה:

(1)   תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי, לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית, לרבות אדם על הספקטרום האוטיסטי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר, או ילד נכה עם מוגבלות שכלית או נפשית, לרבות ילד על הספקטרום האוטיסטי, לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

(2)   תעודת נכה שהנפיק, האגף לשיקום במשרד הביטחון, לאדם המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, שהוא אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר.

בעירייה הפנו אותנו ליועץ נגישות, יועץ בטיחות והמשטרה, ביקשנו פעמיים את שמותיהם ופרטי הקשר שלהם והעירייה לא נעתרה לבקשתינו.

מדוברות העירייה נמסר: "על פי הנחיית יועץ הנגישות, יועץ הבטיחות והמשטרה, המתחם יועד לנכי גפיים, במטרה להנגיש להם את האירוע. הדבר פורסם באתר העירוני."

כבר בשלב הזה אנו יודעים כי מתגבשת קבוצה להגשת תביעה ייצוגית נגד העירייה בשל פגיעה קשה בזכות להיות שווים ובזכות לנגישות.