בשל מזג האויר הגשום, תושבים מדווחים על הצפה גדולה חלקים מרחובות עזרא ונחמיה ומעדש שפיק מוצפים. כל עזרא נחמיה וסגור לתנועה מצומת של עזרא ונחמיה פינת טבריה. משטרה וכיבוי אש במקום.
ההצפה לא הרתיעה את אחד מהתושבים שהחליט להתנייד ברחוב כשהוא שט על קייאק.