פיקוד העורף בחר לקדם פיילוט בפתח תקוה, אשר יאפשר מעטפת הגנה וסיוע לבני הגיל השלישי בגל התחלואה הנוכחי.

העיריה תקים מערך מתנדבים אשר יצוותו להוסטלים, בתי אבות ולקשישים עריריים ויסייעו בשינוע לבדיקות, לחיסונים ולכל עניין שידרש.

לטובת הנושא תופעל מערכת ייעודית ע"י מינהל שירותי קהילה וכן יוקצו עובדי עירייה שיעסקו בפרוייקט. 

בנוסף, העירייה משרתת את אוכלוסיית בני הגיל השלישי, באמצעות הפעילות של מינהלת הגמלאים ואגף הרווחה.