בשל עדכון הנחיות הבריאות למערכת החינוך כחלק ממתווה החינוך שאושר אתמול, החל מהיום (שני)  27/12 כיתות שבהן אחוז  המתחסנים והמחלימים נמוך מ - 70% יעברו ללמידה מרחוק, כיתות בחטיבת הביניים והתיכון ברובע שמוגדר מבחינת תחלואה כתום יעברו ללמידה מרחוק.
הנחיות לכיתות שילמדו מרחוק יועברו על ידי צוותי בתי הספר ישירות להורים.

חטיבות הביניים והתיכונים ברובע הכתום שהוא רובע מס' 7  הכולל את שכונות כפר גנים ב' וכפר גנים ג' הוגדר ככתום שיעברו ללמידה מרחוק:

1. חט"ב בן גוריון.

2. חט"ב ארנס

3. ישיבת כפר גנים (חט"ב)

4. ישיבת כפר גנים.

5. שש שנתי בן גוריון +חט"ב פיינברג (עלומים)

6. אולפנית אמית ישורון.

תלמידים שסובלים מתסמינים או לא מרגיש טוב צריכים לבצע בדיקה.