ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים הפועל בעיר, פרסם הנחיות בטיחות לבניית סוכה:
 

- מרחיקים מילדים צעירים פטישים, מסמרים, לוחות עץ וחומרי בנייה מסוכנים.

- לא מטפסים על עצים, על מעקה המרפסת, או על סולם שאינו יציב בהרכבת הסכך או בתליית הקישוטים.

- נמנעים ממגע בחוטי חשמל חשופים או בנקודות חשמל שאינן בטיחותיות בחיבור הסוכה לחשמל. נמנעים מאילתורים.

- לא מכניסים תנור חימום לסוכה ולא משאירים נרות דולקים.

- מומלץ להניח מטף לכיבוי אש בסמוך לסוכה.במד"א פרסמו גם כן הנחיות לבניית סוכה בטוחה: