כ - 12,000 בתי אב יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות מקרקעי ישראל כי הנכס עבר לבעלותם המלאה בטאבו  ללא כל תמורה.   

לפני ימים מספר  שלחה רשות מקרקעי ישראל  ל 11,853 חוכרים הודעה על כך שהנכס שלהם עובר לבעלותם המלאה בטאבו, ללא כל תמורה. מדובר על נכסים בבנייה רוויה (דירות) ונכסים צמודי קרקע, הרשומים כיום בטאבו בחכירה מהוונת. 

במידה ולא יתקבלו מכתבי התנגדות מהחוכרים תועבר הבעלות סופית לחוכרים, לאחר 60 יום , בממשק מקוון מול הטאבו, ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי מצד החוכרים.  

הודעות על רישום הנכס בטאבו ישלחו לחוכרים על ידי רשות מקרקעי ישראל. 

לאחר רישום הבעלות בטאבו, יוכלו הבעלים לפנות ישירות ללשכות רישום המקרקעין ולוועדות התכנון המקומיות לצורך ביצוע פעולות במקרקעין ללא צורך באישור או בהסכמה של רמ"י ומבלי שיידרשו לשלם כל תשלום בגין פעולות אלה (כגון: העברת זכויות ותוספת בנייה).   

קבלת הבעלות אינה חובה אלא זכות. חוכר רשאי לסרב להצעת רכישת הבעלות, גם כשזו ללא תמורה, ולהישאר במעמד של בעל זכויות חכירה מבלי לעבור למעמד של בעלים, אולם במצב זה ימשיך להזדקק לשירותיה של רמ"י בכל פעולה אותה יבקש לבצע במקרקעין.   

במרחב מרכז נשלחו מכתבים ל 2419 חוכרים מהם כ 1869  בבניה רוויה ו550 בבניה נמוכה (בין הישובים אבן יהודה, באר יעקב, בית דגן, יהוד מונוסון, כוכב יאיר, כפר סבא, לוד, מודיעין, נתניה פתח תקווה ועוד) 

העברת הבעלות המלאה לחוכרים במקרקעי ישראל  במגזר העירוני  במסגרת הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל נעשית מאז שנת 2011  שם נקבע כי בעלי הזכויות במקרקעין בייעוד מגורים ותעסוקה במגזר העירוני, יוכלו לקבל ללא תמורה או בתמורה את הבעלות המלאה והבלעדית בנכסיהם. "  

 

עד כה רשמה רשות מקרקעי ישראל בעלות בטאבו לכ-670,000 חוכרים מתוכם כ-470,000 במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל ובהתאם לכללים שנקבעו בחוק רשות מקרקעי ישראל לגבי הזכאות לקבלת בעלות. 

כמו כן בכ-9,000 נכסים בבניה נמוכה ותעסוקה נרכשה הבעלות בתמורה.