'בית רבקה' ,בית החולים השיקומי גריאטרי מקבוצת כללית,  דורג זו שנה שניה ברציפות כמרכז השיקומי גריאטרי המוביל בקטגוריית בתי החולים הגריאטריים וקיבל את הציון המקסימלי (10) בדו"ח  מדדי איכות של משרד הבריאות.

מדי שנה מפרסם משרד הבריאות תוצאות של תכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים שמטרתה לעצב ולקדם את איכות הטיפול במערכת הבריאות בישראל. בתחום השיקום והגריאטריה מדד האיכות מורכב ממכלול היבטים המתייחסים למניעת סיכונים הנובעים ממצבם של מטופלים, טיפול ושיקום, דאגה למצבם הנפשי ועוד.

 

לדברי ד"ר מירה מרם אדרי, מנהלת המרכז הרפואי בית רבקה "גם השנה, שמר בית החולים על מסורת רבת שנים של עשיית איכות בלתי מתפשרת. לא זו בלבד שעמדנו בכל המדדים בצורה מלאה, גם בציון המשוקלל הגבוה ביותר בקרב בתי"הח הגריאטרים וכל זאת בשנת קורונה לא פשוטה ומאתגרת".

בית רבקה הינו המרכז הרפואי שיקומי גריאטרי ומטרתו היא להביא את המטופל לרמת תפקוד מרבית ולהחזירו לביתו במצב התפקודי האופטימלי ביותר האפשרי בכדי לאפשר לו איכות חיים ראויה. במרכז הרפואי מחלקות שיקומיות בתחומים שונים: שיקום נשימתי, שיקום אורתופדי, שיקום לאחר אירוע מוחי, שיקום נוירולוגי ושיקום לאחר אשפוז ממושך ובחולים אונקולוגיים. מקצוענות, איכות, מסירות ואכפתיות בצד חדשנות, מחקר ואקדמיה מהווים את העקרונות לאורם עובד המרכז הרפואי.