משרד הבריאות ערך בדיקה השוואתית של נתוני המאומתים מחודש ינואר 2021 ועד יולי 2021 בדגש על תחלואה קשה. מהנתונים עולה כי מחוסנים בעלי מחלות רקע מוגנים יותר מפני תחלואה קשה, בהשוואה ללא מחוסנים ללא כל גורם סיכון ומחלות רקע באותה שכבת גיל.

הנתונים נבדקו בריבוד לפי גיל בקרב שכבות גיל שונות מגיל 40 ומעלה ובפילוח לפי תחלואת רקע מדווחת (כפי שדווחה בחקירות האפידמיולוגיות), ולפי הסטטוס החיסוני טרם ההדבקה. 

תקציר נתונים:

גיל 40-49:

• 2,605 מאומתים מחוסנים ללא מחלות רקע, 7 הגיעו לתחלואה קשה 0.3%.

• 31,568 מאומתים לא מחוסנים ללא מחלות רקע , 544 הגיעו לתחלואה קשה 1.7%.

 

• 389 מאומתים מחוסנים עם מחלות רקע, 5 הגיעו לתחלואה קשה 1.3%. 

• 3,916 מאומתים לא מחוסנים עם מחלות רקע, 155 הגיעו לתחלואה קשה 4%. 

 

גיל 70-79:

• 725 מאומתים מחוסנים ללא מחלות רקע, 41 הגיעו לתחלואה קשה 5.7%.

• 3,053 מאומתים לא מחוסנים ללא מחלות רקע, 522 הגיעו לתחלואה קשה 17.1%.

• 727 מאומתים מחוסנים עם מחלות רקע, 80 הגיעו לתחלואה קשה 11.0%.

• 2,551 מאומתים לא מחוסנים עם מחלות רקע, 526 הגיעו לתחלואה קשה 20.6%.