לאחרונה החל בפתח תקווה פיילוט למערכת רמזורים המקרינה את אור הרמזור לכל אורך העמוד התומך ברמזור. המערכת הותקנה ע"י חברת IPI בצומת הושע - ירושלים (כביש 40) .

מטרת הארת הקונסטרוקציה של הרמזור היא להגביר את נראות הרמזור והמודעות אליו ובכך לצמצם את תאונות הדרכים שנגרמות בעקבות חציית צומת באור אדום. מערכות דומות פועלות כיום בהצלחה גם במספר מדינות בעולם.

כזכור, לאחרונה הותקנו בפ"ת רמזורי טיימר עבור הולכי הרגל. מדובר בפיילוט שהחל בצומת הרחובות סלומון - רוטשילד. רמזורים עם הטיימר דורשים מערך תיכנוני מורכב אשר משקף עבור הולכי הרגל את הזמן הנותר לאור האדום לקראת המעבר לירוק וכן להפך.