לא צריך להיות מחונן כדי להבין שיש בעיה גדולה

חטיבת הביניים רשיש שצפוייה להיסגר, הינה חטיבה וותיקה שאליה מגיעים תלמידים ממספר בתי ספר כגון: עין גנים, יד לבנים ושיפר. לאורך השנים למדו בחטיבת רשיש תלמידים מחוננים כחלק ממסלול לתלמידים מחוננים שהחל בבית ספר עין גנים דרך רשיש ועד לתיכון אחד-העם.

בשל ההחלטה לסגור את חטיבת רשיש,  החליטה העירייה כי תלמידי רשיש יעברו לבית ספר החדש ע"ש ארנס שיוקם בשכונת כפר גנים ואילו התלמידים המחוננים שלמדו ברשיש יעברו לחטיבת אחד העם.

ההורים לתלמידים המחוננים מבית ספר רשיש גילו דרך כתבה בעיתון על כוונת העירייה לסגור את בית ספר רשיש ולהעביר את תלמידיהם לחטיבת אחד העם שבה לטענת ההורים, בניגוד לתיכון, אין מורים שעברו הכשרה ללימוד תלמידים מחוננים.

המורים שבמשך השנים לימדו את התלמידים המחוננים בחטיבת רשיש התפזרו כל אחד לבית ספר אחר, רבים מהם עברו ללמד בבית ספר החדש ע"ש משה ארנס בכפר גנים. 

למעט רכזת מסלול המחוננים, אף ולו מורה אחד הסכים לעבור ללמד בחטיבת אחד העם וכך כאמור נוצר המצב שבו אין מורים מוסמכים שיוכלו ללמד את התלמידים המחוננים שבשל כך לא יוכלו ללמוד בתנאים המתאימים לתלמידים שעומדים בקריטריונים של תלמידים מחוננים בהיעדר מורים בעלי הידע והניסיון ללמדם. ההורים זועמים על העירייה ומדברים על חוסר אמון בעירייה לאור ההחלטות האחרונות ועל חוסר שקיפות וחוסר שיתוף של ההורים במה שצפוי להתרחש וישפיע על עתיד ילדיהם. הורים שעימם שוחחנו הביעו תמיהה כי לא ברור מודע שופץ הבית ספר אם הוא עתיד להיסגר.

ההורים שלחו מכתב  בנושא לראש העירייה רמי גרינברג בדרישה לפגישה דחופה כדי לפתור  לאפשר לילדיהם המוגדרים ע"י משרד החינוך - תלמידים מחוננים - את החינוך שהם ראויים לו.  במכתב ששלחו ההורים לגרינברג, נכתב בין היתר:

1. במסגרת הליך עירוני כולל החליטה עיריית פתח תקווה בשיתוף אגף המחוננים במשרד החינוך, על מעבר מסלול מחוננים לקמפוס השש שנתי ע"ש אחד העם כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה, התשפ"ב. מנגד, התברר לנו כי למעט הגב' יפה גלוסקא, רכזת מסלול המחוננים, כל צוות המורים של חט"ב "רשיש", לרבות המורים המוכשרים והמנוסים ללימוד

בכיתות מחוננים עובר ללמד בחט"ב ארנס.

2 .בפגישת היכרות נעימה ומסבירת פנים עם מנהלת חט"ב "אחד העם", הגב' ורדינה אוס, התרשמנו כי מנהלת בית הספר עושה ככל שעל ידה לקליטה מיטבית של ילדינו, אך לתדהמתנו התברר לנו כי ב חט"ב "אחד העם" לא קיים צוות הוראה מתאים, בעל הכשרה מתאימה להוראת תלמידים מחוננים, שאף הוגדר בדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

3 .ילדינו כידוע, לומדים במסלול ייחודי, ולפיכך לא ניתן להעבירם לחט"ב חדשה ללא דאגה, לתשתית בסיסית הכוללת צוות הוראה מוכשר ומיומן ללימוד מחוננים.

4 .לאור החלטתכם על מעבר מידי ועל העתקת חט"ב "רשיש" לחט"ב " ארנס", בעוד שמסלול המחוננים הוחרג ממעבר זה ונעקר לחט"ב " אחד העם", המשמעות הינה כי כל צוות המורים המוכשרים והמנוסים ללימוד מחוננים, שלימדו במשך שנים רבות את מסלול המחוננים, עובר לחט"ב  "ארנס".

5 .ילדינו נעקרים מבית ספרם, לחט"ב אחרת, בשם הרצון ליצור רצף למידה עם התיכון, בעוד שבעקירה מיידית זו עתיד להיגרם להם נזק עצום ובלתי מתקבל על הדעת, לפיו ילדנו ילמדו עם מורים שלא עברו הכשרה של לימודי מחוננים.

6 .יצוין כי לפני מספר חודשים בפגישה שהתקיימה בין ד"ר ירדנה חדד וגורמים נוספים להורי המסלול, הובהר לנו כי יעשו כל המאמצים שצוות המסלול יעבור רובו ככולו לחט"ב "אחד העם". משיחות שניהלנו עם צוות המחנכים שעד כה לימדו וטיפחו במשך שנים תלמידים מחוננים בחט"ב "רשיש" נראה כי לא נעשה דבר הן מצד העירייה והן מצד משרד החינוך על מנת להעבירם לחט"ב "אחד העם". בשל המורכבות של מסלול זה נחיצותם הכרחית ולכן, אנו מבקשים שתפעלו על מנת לשלבם עבור ילדינו. העובדה שמורי המחוננים אינם ממשיכים במסלול זה תמוהה, בלתי סבירה וחורצת את עתיד ילדינו.

7 .אנו סבורים כי צוות מתאים, מוכשר ומנוסה ללימוד מחוננים הינו קריטריון חשוב ביותר למען הצלחת מעבר זה ועתידם של ילדינו, ואף מחייב את מערכת החינוך.

8 .לצערנו, רובנו למודי ניסיון כאשר ילדינו למדו בעבר עם מורים ללא הכשרה, דבר שהשפיע לרעה הן בפן הלימודי והן בפן הרגשי וגרע מחזון המסלול. מכאן מגיעה הקריאה שלנו לטיפול דחוף בעניין זה.

9. משמעות עקירת כיתות המחוננים (ז'-ח') ללא מעבר של המחנכים והמורים ביחד איתם הינה פגיעה ביציבות ובביטחון של התלמידים בפרט בתקופה קשה ורגישה זו.

10 .המחנכים והמורים הינם עוגן עבור התלמידים, בכלל ובפרט בתקופה זו בה הילדים עוברים טלטלות קשות, ריחוק חברתי וקשיים רגשיים.

11 .ברצוננו להדגיש, כי עבור תלמידי שכבה ז' ו- ח' )תשפ"א( נוצר מצב של ריבוי מעברים, בתקופה בה הם מתמודדים עם מגיפת הקורונה על כל המשתמע מכך.

12 .לכל הפחות ועל מנת להקל על ילדינו את המעבר הן בפן הלימודי כאמור והן בפן הריגשי, שאינו פחות חשוב, נבקש כי העיריה תפעל במלוא המרץ והכלים שברשותה על מנת לוודא כי מורים מנוסים ומוכשרים ללימוד מחוננים, שלימדו אותם בחט"ב "רשיש " יעברו איתם, ילוו אותם, ילמדו אותם ויחנכו אותם גם בשנים הבאות בחט"ב אחד העם.
13 .עקירת התלמידים מחט"ב אליהם הם שייכים, אינה ניתנת למימוש הולם ללא מורים, אנשים, עוגנים עבור ילדינו.

לסיכום

14 .ילדינו התקבלו למסלול מחוננים לאחר מבחן איתור עם רף קבלה גבוה ונמצאו מוגדרים כמחוננים בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך (כ -5.1 %עד 3 %מילדי העיר ובהתאם לסף הקבלה הארצי)  איך ייתכן שרק התלמידים, המגיעים מכל קצוות העיר לכיתה על-אזורית, עומדים בקריטריונים של המסלול למחוננים, בעוד שמשמעות ההחלטה הינה שיבוץ ילידנו בבית-ספר שאינו עומד בקריטריונים לקליטתם. 

מדוברות העירייה נמסר:  "המהלך נבנה כחלק מתכנית אסטרטגית עירונית אשר מטרתה לייעל את המערך החינוכי לטובת תלמידי העיר ורווחתם. במסגרת התכנית ארוכת הטווח שנבנתה ע"י היועץ המוביל בתחומו, ד"ר איציק כהן, נלקחו בחשבון כלל השיקולים, לרבות התאמת היקף התלמידים בכל בית ספר וכן נבחנו דרכי הגישה. יודגש כי מטרת המהלך הוא לצור רצף שש שנתי ועל כן הועתקה חטיבת רשיש למבנה ארנס. מה שיבטיח רצף למידה וחיזוק התפיסה השש שנתי, על פי עקרונות התכנית האסטרטגית.

כפי שנאמר בעבר, צוות רשיש עובר במלואו לארנס, למעט, רכזת מסלול המחוננים שתעבור לאחד העם ותצטרף למורים האיכותיים שבחטיבה. הליווי והפיתוח המקצועי של מורי מסלול המחוננים יעשה בצורה מקצועית ומיטבית ע"י הרשות ומשרד החינוך - האגף למחוננים. לקראת המעבר יעברו המורים את ההכשרה הנדרשת להוראת מחוננים. אנו סמוכים ובטוחים כי התלמידים יקבלו את המענה הנדרש להם באחד העם. מעבר מסלול המחוננים לאחד העם הינו בכפוף להחלטות מפקחי משרד החינוך."