נבחנת תכנית האב לתחבורה -20 שנים הקרובות במטרה לתת מענה תחברותי לגידול הצפוי באוכלוסיית העיר במהלך השנים הקרובות.

התכנית תבנה על סמך התכניות של משרד התחבורה והעובדה כי בשנים הקרובות בפ"ת צפויים לפעול 4 אמצעי תחבורה ציבורית: רכבת כבדה, רכבת קלה (קו אדם וסגול), שני קווי מטרו (M2 ,M3) ונתיבי תחבורה ציבורית ייעודים לאוטובוסים. 

על פי התחזיות המבוססות על תכנית המתאר, בשנת 2040 היקף אוכלוסיית העיר צפוי לעמוד על כ 400 אלף תושבים וכן הכפלת היקף המסחר ומקומות תעסוקה בעיר. תכנית האב תיתן מענה מתאים להרגלי הנסיעה הצפויים בעתיד לצרכי עבודה ולהתניידות בתוך העיר. בתוך כך מטרת העל של התכנית היא יצירת מערכת תחבורה ציבורית יעילה, נגישה ומקושרת.

בנוסף, בין מטרות התכנית יהיה ליצור מרחב אורבני ממותן תנועה המעודד הליכה ותנועה לא מוטורית ברשת שבילי אופניים רציפה המקשרת בין חלקי העיר ומוקדי התעסוקה וכן שיפור בתנאי הרחוב עבור הולכי הרגל.

בנוסף, שיפור הקישוריות אל מוקדי התעסוקה בעיר בעזרת תחב"צ יעילה, יצירת מערכת תחבורה המאפשרת את מימוש תכניות הפיתוח העירוניות ע"י קביעת תשתית לחניוני רכבים ועוד, וכן שיפור הבטיחות של מערכת הדרכים.