בבדיקה שגרתית שנעשתה התגלו תוצאות חריגות של חיידק הליגיונלה במחלקת הקורונה בבית חולים השרון.
חיידק הלגיונלה גורם למחלת הליגיונרים שהיא סוג של דלקת ריאות.

לפי משרד הבריאות, חיידק הליגיונלה מצוי בסביבה ומצוי במים טבעיים ברמות נמכות שאינן מגיעות בדרך כלל למנה מדבקת. הבעיה נוצרת כאשר ריכוזים גבוהים של החיידק מתפתחים באופן מואץ במערכות אספקת המים בשל התנאים הבאים (אחד או יותר):

לרוב יש מקרים בודדים של מחלת הליגיונרים שאין ביניהם קשר, אבל לעיתים מתרחשות התפרצויות הקשורות במקור חשיפה משותף. מחלת הליגיונרים אינה עוברת מאדם לאדם.

המחלה מועברת דרך מערכת הנשימה לאחר שאיפת רסיסי מים הנישאים באוויר ומזוהמים בחיידקי ליגיונלה. הטיפות הנישאות באוויר יכולות להגיע ממקורות שונים כגון: רחצה ושימוש במים חמים (בייחוד מראשי מקלחת), ברכות זרמים (ג'קוזי), מזרקות, מגדלי קירור של מיזוג אוויר, מערכות מיזוג אוויר על בסיס קירור אוויר במגע ישיר עם מים.

מבית החולים נמסר כי: "אף אחד מהחולים לא הראה סימפטומים למחלה. 

בדיקת המים נעשית באופן שגרתי בכל מחלקות בתי החולים בישראל. 

החולים מועברים להמשך טיפול במחלת הקורונה בבילינסון במתחם התת קרקעי לטיפול במצבי חירום."