בבית ספר של החופש הגדול, בבית ספר ברלב, הובהר כי תלמידה אומתה עם קורונה, כך לפי הודעה שהוציאה עיריית פתח תקווה.

 התלמידה לומדת בכיתה א-1 אך הייתה במגע גם עם כיתה א-2. התלמידה הייתה פעם אחרונה בבית ספר ב 6/7.

לאור האמור תלמידי בית הספר של החופש הגדול בכיתות א-1 וא-2 והצוות הרלוונטי נדרשים להכנס לבידוד עד ה 20/7 כולל , לבצע בדיקות ולעדכן את בית הספר.

כל בית הספר של החופש הגדול בבר לב יהיה סגור ממחר 12/7 ועד שנבצע ברור ובדיקות בכדי להבין את היקף ההדבקה.

אחים ואחיות של תלמידים מכיתות א-1 וא-2 לא יכולים ללכת למוסדות חינוך אחרים.